Lịch cắt điện khu vực TP Nam Định từ 11/6 đến 18/6/2019

Загрузка...

Điện lực tỉnh Nam Định thông báo lịch cắt điện khu vực TP Nam Định từ ngày 11/6 đến 18/6/2019:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện Lực TP Nam Định 18/06/2019 7h15 : 18/06/2019 17h00 : 18/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hòm công tơ, kéo dây, thu hồi cột cũ
Điện Lực TP Nam Định 17/06/2019 7h15 : 17/06/2019 17h00 : 17/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hòm công tơ, kéo dây, thu hồi cột cũ
Điện Lực TP Nam Định 16/06/2019 7h00 : 16/06/2019 11h30 : 16/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 16/06/2019 7h00 : 16/06/2019 11h30 : 16/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 16/06/2019 9h00 : 16/06/2019 11h00 : 16/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho trung tâm điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 15/06/2019 13h30 : 15/06/2019 17h30 : 15/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 15/06/2019 13h30 : 15/06/2019 17h30 : 15/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 15/06/2019 7h00 : 15/06/2019 11h30 : 15/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 15/06/2019 7h00 : 15/06/2019 11h30 : 15/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 15/06/2019 7h00 : 15/06/2019 11h30 : 15/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 15/06/2019 7h00 : 15/06/2019 11h30 : 15/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây hạ thế cấp điện cho TT điều khiển xa
Điện Lực TP Nam Định 14/06/2019 7h15 : 14/06/2019 17h00 : 14/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hòm công tơ, kéo dây, thu hồi cột cũ
Điện Lực TP Nam Định 14/06/2019 5h00 : 14/06/2019 7h00 : 14/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, đấu nối cáp ngầm vào TBA 400kVA TTTM Nam Định
Điện Lực TP Nam Định 13/06/2019 7h15 : 13/06/2019 17h00 : 13/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hòm công tơ, kéo dây, thu hồi cột cũ
Điện Lực TP Nam Định 11/06/2019 7h30 : 11/06/2019 17h00 : 11/06/2019 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hòm công tơ, kéo dây, thu hồi dây cũ
Загрузка...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây